23:25 14/09/2011

Vietcombank hạ lãi suất cho vay thấp nhất xuống 16%

Quỳnh Trang

Từ 15/9, lãi suất cho vay VND tại Vietcombank đối với một số đối tượng được giảm xuống thấp nhất còn 16%/năm

Vietcombank sẽ dành 4.000 tỷ đồng để triển khai chương trình cho vay xuất khẩu thủy sản và cho vay chế biến, xuất khẩu gỗ.
Vietcombank sẽ dành 4.000 tỷ đồng để triển khai chương trình cho vay xuất khẩu thủy sản và cho vay chế biến, xuất khẩu gỗ.
Từ 15/9, lãi suất cho vay VND tại Vietcombank đối với một số đối tượng được giảm xuống thấp nhất còn 16%/năm.

Đây là quyết định mới của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ và Chỉ thị 01 của Ngân hàng Nhà nước, và chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, đối với các đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp nông thôn, Vietcombank áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ 17 -19%/năm. Riêng các khách hàng thuộc đối tượng nêu trên hoạt động tại địa bàn Tp.HCM được áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ 16,5%/năm. Các doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng dịch vụ thanh toán qua Vietcombank được áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ 16%/năm.

Ngoài ra, Vietcombank sẽ dành 4.000 tỷ đồng để triển khai chương trình cho vay xuất khẩu thủy sản và cho vay chế biến, xuất khẩu gỗ. Mức lãi suất cho vay ưu đãi áp dụng đối với chương trình này từ 16%/năm.