14:21 18/12/2012

Vietcombank hủy kế hoạch xin điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh

Hà Anh

Sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại VCB, VCB quyết định hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Năm 2012, VCB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.550 tỷ đồng.
Năm 2012, VCB dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt 6.550 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) thông báo hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, ngày 16/11, VCB có thông báo gửi cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách vào ngày 30/11 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012.

Tuy nhiên, xét tình hình thực tế và sau khi có ý kiến của cơ quan đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại VCB, VCB quyết định hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Vietcombank đạt hơn 2.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.109 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế giảm 3,85% so với cùng kỳ, đạt 3.366 tỷ đồng.

Được biết, cổ đông VCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tổng tài sản đạt 432.731 tỷ đồng, tăng 18%; dư nợ cho vay khách hàng là 245.019 tỷ đồng, tăng 17%; huy động vốn từ nền kinh tế đạt 285.192 tỷ đồng, tăng 18%; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 6.550 tỷ đồng, tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu dưới 2,8% tổng dư nợ.