17:29 30/06/2017

Vietcombank mở dịch vụ chuyển tiền nhanh ngoại mạng

Quỳnh Trang

Có thể chuyển tiền ngay từ Vietcombank tới tài khoản ngân hàng khác mà không giới hạn thời gian

So với phương thức chuyển khoản thông thường, dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
chuyển nhận tiền nhanh tức thì của Vietcombank vẫn áp mức phí 10.000 đồng/giao dịch.
So với phương thức chuyển khoản thông thường, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyển nhận tiền nhanh tức thì của Vietcombank vẫn áp mức phí 10.000 đồng/giao dịch.
Từ ngày 1/7/2017, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mở rộng phạm vi tính năng dịch vụ VCB-Mobile B@nking, bao gồm dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trực tuyến và dịch vụ chuyển tiền nhanh 24/7 qua tài khoản.

Với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm trực tuyến, khách hàng có thể chủ động gửi tiết kiệm đồng Việt Nam từ mức 3.000.000 đồng trở lên theo nhiều kỳ hạn linh hoạt từ 14 ngày đến 24 tháng, phương thức trả lãi nhập gốc hay chuyển sang tài khoản tiền gửi thanh toán của mình mở tại Vietcombank.

Lãi suất tiết kiệm áp dụng bằng với lãi suất đang áp dụng tại quầy cùng kỳ hạn của Vietcombank.

Dịch vụ này cho phép khách hàng tất toán đúng hạn hoặc trước hạn bằng cách truy cập các kênh online như VCB-Mobile B@nking, VCB-iB@nking hay đến giao dịch tại quầy bất kỳ của Vietcombank.

Với dịch vụ Chuyển tiền nhanh 24/7 qua tài khoản, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền ngay từ tài khoản tiền gửi thanh toán của mình tới người hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác thông qua hệ thống của Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas), không giới hạn về thời gian giao dịch, đồng thời tài khoản người hưởng được ghi Có ngay sau khi trích Nợ thành công tài khoản của người chuyển.

Khách hàng có thể chuyển đi từ tài khoản VND hoặc từ tài khoản ngoại tệ, trong đó, nếu chuyển đi từ tài khoản ngoại tệ, số tiền chuyển được quy đổi theo tỷ giá mua chuyển khoản của chi nhánh quản lý tài khoản nguồn tại thời điểm giao dịch.

So với phương thức chuyển khoản thông thường, dịch vụ đáp ứng nhu cầu chuyển nhận tiền nhanh tức thì, mức phí vẫn ở mức 10.000 đồng/giao dịch (chưa bao gồm VAT).