15:06 19/09/2007

Vietcombank mua 30% cổ phần GiaDinhBank

Tú Uyên

Vietcombank sẽ trở thành đối tác chiến lược của GiaDinhBank và nắm giữ 30% vốn điều lệ (khoảng 150 tỷ đồng) của ngân hàng này

VCB trở thành cổ đông chiến lược trong nước duy nhất của GiaDinhBank.
VCB trở thành cổ đông chiến lược trong nước duy nhất của GiaDinhBank.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định (GiaDinhBank) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ký kết thỏa thuận đầu tư và hợp tác chiến lược.

Theo đó, Vietcombank sẽ trở thành đối tác chiến lược của GiaDinhBank và nắm giữ 30% vốn điều lệ (khoảng 150 tỷ đồng) của ngân hàng này.

Việc ký kết thỏa thuận này nằm trong lộ trình tăng vốn điều lệ của GiaDinhBank từ 322,6 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong số 30% cổ phần dự định mua, Vietcombank sẽ sở hữu 11%, 19% còn lại do Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán VCBF (công ty con của VCB) đầu tư.

Với tỷ lệ này, Vietcombank trở thành cổ đông chiến lược trong nước duy nhất của GiaDinhBank.

Ngoài cam kết đầu tư về tài chính, Vietcombank còn cam kết hỗ trợ GiaDinhBank nâng cao năng lực quản trị, điều hành bằng việc cung cấp cho GiaDinhBank các trợ giúp kỹ thuật trong các lĩnh vực quản trị ngân hàng, dịch vụ ngân hàng bán lẻ, dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, sản phẩm thẻ, dịch vụ điện tử...

Tính đến hết tháng 6/2007, tổng tích sản của Vietcombank đạt 183.402 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.407 tỷ. Tổng tích sản của Gia Định tính đến 30/6 đạt 1.007 tỷ đồng.