14:24 28/10/2014

Vietcombank muốn đổi mới bằng nhân viên trẻ

Nhật Nam

Khoảng 70% sáng kiến của lực lượng này sẽ được Vietcombank ứng dụng

Vietcombank dự kiến sẽ ứng dụng cụ thể các ý tưởng, giải pháp được chọn trong 1-2 năm tới.<br>
Vietcombank dự kiến sẽ ứng dụng cụ thể các ý tưởng, giải pháp được chọn trong 1-2 năm tới.<br>
Sau 7 tháng triển khai, cuối tuần qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổng kết cuộc thi sáng kiến để đổi mới từ lực lượng nhân viên trẻ.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Tổng giám đốc Vietcombank, cho biết, trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng cạnh tranh gay gắt, đổi mới là yêu cầu đặt ra và nguồn lực trọng yếu là các cán bộ trẻ.

Theo đó, tháng 3/2014, Vietcombank đã phát động cuộc thi “Thanh niên suy nghĩ và hành động trước sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của Vietcombank”, nhằm tập hợp và phát huy những sáng kiến, giải pháp mới ứng dụng trong hoạt động và kinh doanh.

Kết thúc vòng thi ở cơ sở, ngân hàng này đã tập hợp được 1.945 bài dự thi của 3.605 lượt cán bộ trẻ, trong đó 742 bài dự thi có chất lượng đã được chọn lọc để cử đi dự thi cấp Vietcombank.

Các bài thi là những sáng kiến, giải pháp mới về huy động vốn, sử dụng vốn, phát triển sản phẩm dịch vụ, ứng dụng công nghệ, phát triển khách hàng, quản lý và tái cơ cấu nhân sự…

Kết thúc cuộc thi, có 26 ý tưởng và giải pháp mới đạt giải. Tổng giám đốc Vietcombank nói, dự kiến khoảng 70% ý tưởng và giải pháp đó sẽ được Vietcombank ứng dụng cụ thể vào hoạt động trong lộ trình 1-2 năm tới.