15:20 18/09/2018

Vietcombank nhận giải "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2018

Hải Vân

Vietcombank tiếp tục nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2018 từ Alpha SEA

Đại diện Vietcombank và một số ngân hàng trong khu vực nhận giải thưởng từ tạp chí Alpha SEA.
Đại diện Vietcombank và một số ngân hàng trong khu vực nhận giải thưởng từ tạp chí Alpha SEA.

Ngày 18/9, tại Singapore, tạp chí Alpha Southeast Asia (Alpha SEA) tổ chức lễ trao các giải thưởng dành cho các định chế tài chính xuất sắc nhất khu vực.

Giải thưởng dành cho các định chế tài chính xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á được Alpha SEA tổ chức định kỳ hàng năm, gồm giải thưởng dành cho đơn vị tiêu biểu nhất trong khu vực và giải thưởng dành cho các đơn vị dẫn dầu thuộc các lĩnh vực khác nhau tại mỗi quốc gia.

Đây cũng là hệ thống giải thưởng đầu tiên và duy nhất tập trung vào khu vực Đông Nam Á. Năm 2018 là năm thứ 12 Alpha SEA tổ chức giải thưởng này.

Năm nay, qua quá trình xét duyệt gần 230 hồ sơ tham dự của các công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư và ngân hàng nước ngoài, Alpha SEA đã lựa chọn ra được các đơn vị tiêu biểu nhất trong khu vực và bình chọn các đơn vị dẫn dầu thuộc 8-14 lĩnh vực giải thưởng tại mỗi quốc gia. Lĩnh vực ngân hàng tham gia năm nay có 70 ngân hàng.

Với Việt Nam, Vietcombank tiếp tục nhận giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" năm 2018.

Vietcombank được đánh giá cao bởi chiến lược kinh doanh hiệu quả; mô hình quản trị, hoạt động chuyên nghiệp với việc tập trung hướng đến phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn quốc tế; ngân hàng cũng thích ứng tốt với các biến động của thị trường và nhu cầu khách hàng; tốc độ tăng trưởng bền vững…

Trong hầu hết các chỉ số đo lường, Vietcombank vượt trội ở nhiều chỉ tiêu tài chính, như lợi nhuận trước thuế và sau thuế, tỷ lệ nợ xấu, dự phòng, ROE, CAR và NIM cũng như tổng tài sản, tổng dư nợ, tổng tiền gửi…, trở thành một trong những ngân hàng tiêu chuẩn tốt nhất của nền kinh tế Việt Nam.

Với việc nhận giải thưởng này, Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng số 1 Việt Nam, một trong 100 tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu khu vực, một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Tạp chí Alpha SEA có trụ sở chính đặt tại Hồng Kông, xuất bản từ năm 2007, là ấn phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường vốn và ngân hàng ở Đông Nam Á có nội dung chuyên nghiên cứu về hoạt động đầu tư của các tổ chức.