19:40 01/05/2008

Vietcombank phát hành 3 triệu thẻ thanh toán

Lý Hà

Đây là tổng số thẻ đã được Vietcombank phát hành trong đó có 180.000 thẻ quốc tế (Visa, MasterCard và American Express)

Đây là tổng số thẻ đã được Vietcombank phát hành trong đó có 180.000 thẻ quốc tế (Visa, MasterCard và American Express) với một mạng lưới gần 6.000 đơn vị chấp nhận thẻ và 1.100 máy rút tiền tự động ATM.

Năm 2006, Vietcombank phối hợp với MTV và MasterCard phát hành thẻ Vietcombank – MTV, một sản phẩm thẻ ghi nợ quốc tế liên kết đầu tiên tại Việt nam.

Sau hai năm kể từ khi bắt đầu giới thiệu thẻ ra thị trường, đến nay, chỉ tính riêng tại các thành phố lớn, số lượng chủ thẻ Vietcombank – MTV đạt 35.000 chủ thẻ với doanh số sử dụng thẻ lên đến gần 100 triệu USD.