17:45 23/10/2017

Vietcombank sắp thoái vốn tại SaigonBank và CFC

Hà Anh

Thời gian đấu giá cổ phiếu của SaigonBank và CFC là vào ngày 20/11/2017 tại HNX.

Trang web của SaigonBank
Trang web của SaigonBank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) cho biết đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với cổ phiếu của Ngân hàng Sài gòn Công Thương (SaigonBank) và Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC).

Theo đó, Vietcombank sẽ bán đấu giá công khai 13.251.695 cổ phiếu Saigonbank, tương đương 4,3% vốn điều lệ với giá khởi điểm 12.550 đồng/cổ phiếu. Thời gian đấu giá cổ phiếu của SaigonBank vào ngày 20/11/2017 tại HNX.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng chào bán toàn bộ 6,6 triệu cổ phiếu của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC), tương đương 10,91% vốn với giá khởi điểm 11.549 đồng/cổ phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2017, lợi nhuận sau thuế của CFC chỉ đạt 5 tỷ, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước và nguồn thu chính của CFC đến từ thu nhập lãi thuần đạt gần 42 tỷ đồng.

Trong khi đó, tính đến ngày 30/6/2017, Saigonbank báo lãi hơn 126 tỷ và vốn điều lệ của Saigonbank là 3.080 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016, thì giá trị sổ sách của hai khoản đầu tư trên lần lượt là 123,45 tỷ đồng và 70,95 tỷ đồng. Nếu thoái vốn với mức giá khởi điểm trên, Vietcombank dự kiến thu về hơn 166 tỷ đồng với khoản đầu tư tại SaigonBank và 76,22 tỷ đồng tại CFC.