10:32 03/04/2008

Vietcombank sẽ thành tập đoàn tài chính đa năng

Hoàng Lộc

Vietcombank đặt mục tiêu vào năm 2015, sẽ trở thành một tập đoàn tài chính đa năng tầm cỡ của khu vực ASEAN

Ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, Vietcombank đang hướng đến việc trở thành một tập đoàn tài chính đa năng.

Hiện tại, ngoài ngân hàng mẹ với 59 chi nhánh trực thuộc, Vietcombank đã có các công ty con như Vietcombank Leaco, Vietcombank Securities, Vietcombank Fund Management... cùng hàng chục công ty liên doanh, công ty liên kết về bảo hiểm, khai thác tài sản, xây dựng công trình hạ tầng, bất động sản...

Vietcombank đặt mục tiêu vào năm 2015, sẽ trở thành một tập đoàn tài chính đa năng tầm cỡ của khu vực ASEAN, đứng vào top 70 ngân hàng hàng đầu Châu Á.

Trước mắt, Vietcombank đang trong quá trình hoàn tất cả các thủ tục cuối cùng để chính thức trở thành ngân hàng thương mại cổ phần.