18:12 28/11/2008

Vietcombank tạm ứng cổ tức 12% bằng tiền mặt

Thu Thủy

Vietcombank vừa thông báo, ngày 1/12/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2008

Hiện vốn điều lệ của Vietcombank là hơn 12.100 tỷ đồng.
Hiện vốn điều lệ của Vietcombank là hơn 12.100 tỷ đồng.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa thông báo, ngày 1/12/2008 là thời hạn cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2008.

Theo đó, ngày 25/12/2008, Vietcombank sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 12%/mệnh giá – 1.200 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2008 được tính từ khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi thành ngân hàng thương mại cổ phần (từ tháng 6 đến hết tháng 12/2008). Hiện vốn điều lệ của Vietcombank là hơn 12.100 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcombank đã gửi thư xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2008, trong đó tăng trưởng huy động của ngân hàng trong năm 2008 là 0%; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Vietcombank được điều chỉnh tăng từ 3.383 tỷ đồng theo kế hoạch lên mức 3.400 tỷ đồng vào cuối năm nay.