14:07 11/03/2010

Vietcombank thêm tiện ích cho ngân hàng trực tuyến

Minh Đức

Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) mở dịch vụ tài chính cung cấp trên kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking

Dịch vụ VCB-iB@nking có thêm tiện ích bên cạnh các giao dịch chuyển khoản, tra cứu số dư, sao kê... trực tuyến đã có.
Dịch vụ VCB-iB@nking có thêm tiện ích bên cạnh các giao dịch chuyển khoản, tra cứu số dư, sao kê... trực tuyến đã có.
Từ ngày 10/3/2010, Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) mở dịch vụ tài chính cung cấp trên kênh ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking.

Đây là dịch vụ thanh toán qua Internet cho phép khách hàng là cá nhân của các đơn vị có hợp tác với Vietcombank (công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông…) được chuyển tiền cho các đơn vị này để phục vụ mục đích thanh toán tiền lãi, gốc vay, tiền đầu tư chứng khoán, đóng phí bảo hiểm, phí sử dụng dịch vụ hoặc các nội dung thanh toán khác.

Mọi giao dịch thanh toán qua dịch vụ này được thực hiện bằng tiền đồng Việt Nam (VND).

Với một máy tính có kết nối Internet, các khách hàng cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ VCB – iB@nking của Vietcombank và là khách hàng của các đơn vị có hợp tác triển khai dịch vụ tài chính với Vietcombank có thể thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Trong ngày khai trương dịch vụ, Vietcombank cho biết các khách hàng của Công ty TNHH một thành viên Tài chính Prudential và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) đã có thể chính thức sử dụng. Theo thỏa thuận hợp tác giữa Vietcombank và các bên nói trên, các khách hàng của Prudential và VCBS có thể thực hiện thanh toán với hạn mức tối đa lên tới 500.000.000 đồng/ngày, không giới hạn hạn mức thanh toán/1 lần giao dịch và số lần thanh toán/1 ngày.

Trong kế hoạch, thời gian tới, Vietcombank sẽ tiếp tục khai thác, mở rộng hợp tác với các công ty tài chính, bảo hiểm, chứng khoán, viễn thông… khác.