09:43 20/08/2015

Vietcombank triển khai dịch vụ chi tiêu công qua thẻ

Quỳnh Trang

Vietcombank và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội triển khai đợt 1 thanh toán qua thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công

Vietcombank và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá 
kết quả chương trình và nhân rộng cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên 
toàn quốc.
Vietcombank và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả chương trình và nhân rộng cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn quốc.
Ngày 18/8/2015, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai đợt 1 thanh toán qua thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu công.

Có 20 đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm áp dụng chương trình này trong đợt 1.

Vietcombank cho biết, phạm vi triển khai đề án là áp dụng cho các đơn vị sử dụng ngân sách đang giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội và các quận, huyện trực thuộc. Đối tượng sử dụng thẻ chính là cá nhân - cán bộ công tác tại các đơn vị này và được chủ tài khoản ủy quyền phát hành và sử dụng thẻ chi tiêu công của đơn vị sử dụng ngân sách.

Phạm vi sử dụng thẻ được xác định: phục vụ thanh toán các khoản chi tiêu công, ngoại trừ các khoản chi để đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc và các khoản chi khác phải qua đấu thầu. Một điểm lưu ý là thẻ không được sử dụng cho mục đích cá nhân của chủ thẻ.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Giám đốc Trung tâm thẻ Vietcombank, cho biết Vietcombank tự hào khi được lựa chọn là ngân hàng tham gia triển khai thí điểm đề án này với tư cách là ngân hàng dẫn đầu về hoạt động thẻ tại thị trường Việt Nam, đồng thời cũng là ngân hàng tạo dựng nền móng và dẫn dắt thị trường thẻ Việt Nam.

Theo bà Hằng, loại thẻ này có nhiều ưu điểm, là phương thức thanh toán hiện đại và tạo thuận lợi cho các đơn vị trong quá trình chi tiêu, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quản lý chi tiêu công; giúp các đơn vị sử dụng ngân sách có thêm lựa chọn trong việc thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước, song không ảnh hưởng đến quá trình thực hiện chi tiêu của đơn vị và việc kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước.

Ngoài ra, việc sử dụng thẻ còn giúp tiết kiệm các chi phí xã hội trong quá trình thanh toán và tiết kiệm các chi phí nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước; cùng đó, ngân hàng áp dụng thời gian miễn lãi lên tối đa 57 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Danh Lương, Phó tổng giám đốc Vietcombank cho biết, đây là bước tiến nằm trong lộ trình hiện đại hóa các chi tiêu công của Chính phủ, theo định hướng của đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

“Trong quá trình nghiên cứu triển khai, Vietcombank đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mọi mặt, trước mắt áp dụng thí điểm cho 20 đơn vị, sau đó Vietcombank và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả chương trình và nhân rộng cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên toàn quốc”, ông Lương cho biết.

(Nguồn: Vietcombank)