08:08 30/03/2012

Vietcombank trình kế hoạch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Hà Anh

Trái phiếu dự kiến phát hành trong năm 2012 hoặc thời điểm thích hợp với kỳ hạn phát hành tối đa là 10 năm

Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu VCB trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Vietcombank trình kế hoạch phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế - Ảnh 1Hội Đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HSX) trình đại hội cổ đông 2012 kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế.

Trái phiếu quốc tế của VCB có khối lượng phát hành tối đa 1 tỷ USD, với kỳ hạn tối đa 10 năm. Ngày phát hành dự kiến trong năm 2012 hoặc thời điểm phù hợp. Lãi suất trái phiếu phải phù hợp với điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành.

Theo tờ trình của Vietcombank, hiện tại huy động vốn ngoại tệ của VCB chiếm 30% tổng huy động từ nền kinh tế, tín dụng ngoại tệ chiếm 32,4% tổng dư nợ tín dụng, tỷ lệ tín dụng ngoại tệ/huy động vốn ngoại tệ đạt 83,8%.

Trong thời gian qua, việc huy động vốn ngoại tệ từ nền kinh tế chịu tác động tiêu cực do quy định trần lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước ở mức thấp, trong khi nhu cầu tín dụng ngoại tệ không suy giảm. Do đó, việc huy động nguồn vốn ngoại tệ dài hạn và ổn định thông qua phát hành trái phiếu quốc tế là định hướng kinh doanh cần thiết đối với hoạt động của VCB trong giai đoạn hiện nay cũng như đối với kế hoạch phát triển trong thời gian tới.

Việc gia tăng nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn thông qua phát hành trái phiếu quốc tế giúp cân đối nguồn vốn cho các khoản tín dụng ngoại tệ trung và dài hạn đã cho vay cũng như các cam kết giải ngân tín dụng trung dài hạn ngoại tệ mà VCB đã ký kết với khách hàng.

Phát hành trái phiếu quốc tế cũng góp phần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn ngoại tệ dài hạn bên cạnh việc vay vốn từ các tổ chức, ngân hàng quốc tế, phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước. Qua đó, nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của VCB.