14:38 01/08/2012

VietinBank bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Phạm Huy Thông và ông Nguyễn Đức Thành sẽ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank

Hai Phó Tổng giám đốc mới của VietinBank.
Hai Phó Tổng giám đốc mới của VietinBank.
Ngày 1/8, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã công bố quyết định bổ nhiệm hai phó tổng giám đốc mới.

Theo đó, ông Phạm Huy Thông và ông Nguyễn Đức Thành được Hội đồng Quản trị VietinBank bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc VietinBank.

Trước khi bổ nhiệm, ông Phạm Huy Thông là Giám đốc VietinBank - Chi nhánh thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Thành là Trưởng phòng Định chế Tài chính trụ sở chính VietinBank.

Quyết định bổ nhiệm của hai tân phó tổng giám đốc Vietinbank có hiệu lực từ ngày 1/8/2012 và có thời hạn là 5 năm.