16:56 07/03/2013

Vietinbank Capital thay Chủ tịch

Hà Anh

Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vietinbank Capital

Ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Vietinbank.
Ban lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Vietinbank.
Công ty TNHH một thành viên Quản lý quỹ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank Capital) công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty.

Theo đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Vietinbank Capital, được bổ nhiệm thay ông Trần Kiên Cường, giữ chức vụ Chủ tịch Vietinbank Capital và đại diện 100% vốn của Vietinbank tại Vietinbank Capital. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Anh Tuấn là 5 năm kể từ ngày 5/3/2013.

Hiện, ban lãnh đạo Vietinbank Capital có 3 thành viên. Trong đó, Tổng giám đốc là ông Nguyễn Anh Tuấn và hai Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Lệ Hằng và ông Vũ Đức Mạnh.

Được biết, Vietinbank Capital mới bổ nhiệm ông Vũ Đức Mạnh, Trưởng văn phòng đại diện Vietinbank Capital tại Tp.HCM giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Vietinbank Capital, kể từ ngày 15/12/2012 với thời hạn 5 năm.

Theo báo cáo tổng kết, trong năm 2012, Công ty Quản lý quỹ Vietinbank đã quản lý tổng tài sản đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 63 tỷ đồng.