14:21 24/12/2013

Vietinbank chính thức hạ mục tiêu kinh doanh năm 2013

Hà Anh

Vietinbank chính thức hạ mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2013 từ 8.600 tỷ xuống còn 7.500 tỷ, cổ tức từ 12% xuống 10%

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương (mã CTG-HOSE) công bố việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013.

Theo đó, Vietinbank hạ mục tiêu tổng tài sản từ 555.000 tỷ đồng xuống 535.000 tỷ đồng; tổng dư nợ và cho vay từ 524.000 tỷ xuống còn 503.000 tỷ; dư nợ tín dụng từ 450.000 tỷ xuống còn 438.000 tỷ; tổng nguồn vốn huy động từ 495.000 tỷ xuống 475.000 tỷ; lợi nhuận trước thuế từ 8.600 tỷ xuống xuống còn 7.500 tỷ; ROA từ 1,5-1,8% giảm còn 1,3-1,5%; ROE từ 15-18% xuống 13-15% và cổ tức từ 12% xuống 10%.

Như vậy, so với kế hoạch ban đầu, tổng tài sản thấp hơn 3,6%; tổng dư nợ cho vay và đầu tư giảm 4%; dư nợ tín dụng giảm 2,67%; huy động vốn giảm 4,04%, lợi nhuận trước thuế giảm 12,8%; hai chỉ số ROA và ROE giảm trên 10%; cổ tức giảm từ 12% xuống còn 10%.

Được biết, thu nhập lãi thuần của CTG trong 9 tháng năm 2013, đạt 13.943 tỷ đồng; lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng là 9.704 tỷ đồng; dự phòng rủi ro tín dụng giảm hơn 5% từ 2.801 tỷ của quý 3/3012 xuống còn 2.658 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 7.047 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 5.307 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietinbank 528.609 tỷ đồng, tăng 25.079 tỷ, tương ứng tăng 5% so với hồi cuối năm 2012; cho vay khách hàng 345.555 tỷ đồng, tăng 3,7% so với hồi đầu năm; tiền gửi khách hàng tăng 14% từ 289.105 tỷ lên 329.480 tỷ và nợ có khả năng mất vốn tăng lên gấp hơn 2 lần, từ 2.105 tỷ lên tới 5.431 tỷ đồng.