07:13 15/10/2013

VietinBank có phó tổng giám đốc người Nhật

Hà Anh

VietinBank bổ nhiệm ông Hiroyuki Nagata và ông Lê Thanh Tùng giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 14/10

Ban điều hành của VietinBank sẽ có 11 thành viên.
Ban điều hành của VietinBank sẽ có 11 thành viên.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HOSE) công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ hai phó tổng giám đốc.

Theo đó, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc Khối Quản lý rủi ro giữ chức vụ Phó yổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản ký rủi ro VietinBank và ông Hiroyuki Nagata, Ủy viên Hội đồng Quản trị, kiêm nhiệm chức vụ Phó yổng giám đốc VietinBank, kể từ ngày 14/10/2013.

Ông Lê Thanh Tùng sinh năm 1978, có hơn 10 năm công tác trong hệ thống VietinBank và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như: Thư ký tổng hợp Hội đồng Quản trị; Phó phòng Tổ chức Cán bộ và Đầu tư; Trưởng phòng Kế hoạch và Hỗ trợ ALCO; Giám đốc Khối Quản ký rủi ro.

Ông Hiroyuki Nagata sinh năm 1963, có 26 năm trong ngành tài chính ngân hàng, đã đảm nhiệm nhiều cương vị quản lý như: Chuyên viên Khối Tài chính doanh nghiệp Mitsubishi Bank; Cán bộ quản lý Khối Tài chính doanh nghiệp Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi; Cán bộ quản lý Khối Khách hàng doanh nghiệp số 2, Ban Khách hàng doanh nghiệp số 1 BTMU; Trợ lý Giám đốc Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi Chi nhánh Bangkok; Trưởng phòng Khối Khách hàng doanh nghiệp số 4; Ban Khách hàng doanh nghiệp số 1 BTMU; Trưởng phòng Khối Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp BTMU; Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp số 3 Ban KHDN số 1 BTMU.

Như vậy, Ban điều hành của VietinBank sẽ có 11 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Thắng - Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc gồm: ông Phạm Huy Thông; ông Nguyễn Văn Du, bà Bùi Như Ý; ông Phạm Anh Tuấn; ông Võ Minh Tuấn; ông Nguyễn Hoàng Dũng; ông Nguyễn Đức Thành; ông Hiroyuki Nagata; ông Lê Thanh Tùng và ông Nguyễn Hải Hưng - Kế toán trưởng.