18:05 19/06/2009

Vietinbank đăng ký niêm yết 134 triệu cổ phiếu trên HOSE

Nguyệt Anh

Vietinbank đăng ký niêm yết 134 triệu cổ phiếu phổ thông, chiếm 11,11% vốn điều lệ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Trụ sở của Vietinbank.
Trụ sở của Vietinbank.
Ngày 17/6/2009, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo đó, Vietinbank đăng ký niêm yết 134 triệu cổ phiếu phổ thông, chiếm 11,11% vốn điều lệ trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, tổ chức tư vấn niêm yết là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI.

Được biết, Vietinbank có vốn điều lệ 12.060 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, đại hội cổ đông của Vietinbank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 lợi nhuận trước thuế đạt 2.593 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.945 tỷ đồng. Dự kiến thu nhập từ lãi sẽ là 20.636 tỷ đồng - giảm 2,03% so với năm 2008. Thu nhập từ dịch vụ và hoạt động khác của Vietinbank trong năm 2009 dự kiến sẽ đạt 2.137 tỷ, tăng 633 tỷ so với năm 2008 - tương đương mức tăng 42,04%.