08:23 21/06/2011

Vietinbank được chỉ định phục vụ cho hai dự án trị giá 115 triệu USD

Hà Anh

Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương và dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông

Ngày 17/6/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Namđã ký ban hành Quyết định số 1350,1351/QĐ-Ngân hàng Nhà nước về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương (Khoản vay lần 1) và Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng phía Bắc lần 2 (Quốc lộ 217), giai đoạn 1 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Vietinbank (mã CTG-HSX) làm ngân hàng phục vụ cho Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM tuyến Bến Thành - Tham Lương (khoản vay lần 1) với trị giá 40 triệu USD do ADB tài trợ theo Hiệp định vay số 2731-VIE(SF) ký ngày 11/3/2011 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB;

Dự án Nâng cấp mạng lưới giao thông Tiểu vùng Mê Kông mở rộng phía Bắc lần 2 (Quốc lộ 217), giai đoạn 1 với trị giá 75 triệu USD do ADB tài trợ theo Hiệp định vay số 2703-VIE(SF) ký ngày 23/2/2011 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện ADB.

Ngoài ra, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng giao Tổng Giám đốc Vietinbank chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định số 131/2006/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của ADB để phục vụ tốt việc thực hiện cho hai Dự án trên.