17:02 05/09/2008

Vietinbank được cho vay vượt giới hạn cho phép để nhập khẩu xăng dầu

P.V

Tổng mức cho vay và bảo lãnh của Vietinbank đối với Petrolimex để nhập khẩu xăng dầu năm 2008 là 10.100 tỷ đồng

Ngày 4/9/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận đề nghị của Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) về tổng mức cho vay và bảo lãnh vượt giới hạn cho phép của Vietinbank đối với nhóm khách hàng có liên quan của Petrolimex để thực hiện nhập khẩu xăng, dầu theo chỉ tiêu do Bộ Công thương giao năm 2008.

Cụ thể, tổng mức cho vay và bảo lãnh vượt giới hạn cho phép của Vietinbank đối với Petrolimex để nhập khẩu xăng dầu năm 2008 là 10.100 tỷ đồng, tương đương 612 triệu USD, bằng 89,3% vốn tự của Vietinbank.

Trong đó, hạn mức cho vay để nhập khẩu xăng, dầu năm 2008 của Vietinbank đối với Petrolimex là 3.500 tỷ đồng, tương đương 212 triệu USD, bằng 30,95% vốn tự có của Vietinbank.

Hạn mức bảo lãnh mở L/C nhập khẩu xăng, dầu năm 2008 của Vietinbank đối với Petrolimex là 400 triệu USD, tương đương 6.600 tỷ đồng, bằng 58,35% vốn tự có của Vietinbank.

Vietinbank  cũng được cho vay và bảo lãnh tối đa với nhóm khách hàng có liên quan của Petrolimex (bao gồm 9 công ty) với số tiền không vượt quá 11.100 tỷ đồng, tương đương 672 triệu USD, bằng 98,14% vốn tự có của Vietinbank.

Để triển khai việc cho vay và bảo lãnh này, Vietinbank phải thực hiện đúng các quy định hiện hành về cho vay, bảo lãnh, quản lý ngoại hối và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đồng thời, hàng tháng Vietinbank phải báo cáo tình hình cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.