17:32 09/04/2012

VietinBank được lập ngân hàng con tại Đức

Thanh Hiền

VietinBank được thành lập ngân hàng con trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Đức

Chi nhánh của VietinBank tại Đức đã đi vào hoạt động từ 6/9/2011.
Chi nhánh của VietinBank tại Đức đã đi vào hoạt động từ 6/9/2011.
Ngày 9/4/2012, Ngân hàng Nhà nước có văn bản số 2019/NHNN-TTGSNH chấp nhận nguyên tắc việc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) thành lập ngân hàng con trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh tại Đức.

Ngân hàng con của VietinBank tại Đức sẽ có tên giao dịch là VietinBank (Europe) Ltd. Trước đó, chi nhánh của ngân hàng này tại đây (VietinBank German Branch) đã chính thức đi vào hoạt động ngày 6/9/2011.

Tổng số vốn đầu tư dự kiến của hoạt động chuyển đổi này là 50 triệu EUR, trong đó vốn điều lệ ban đầu là 25 triệu EUR. Nội dung hoạt động của ngân hàng con là các hoạt động mà VietinBank được phép thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu, trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có văn bản chấp thuận, Vietinbank phải hoàn tất các thủ tục pháp lý của Việt Nam để được đầu tư ra nước ngoài; các thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, nhân sự để khai trương hoạt động ngân hàng con theo quy định của nước sở tại. Quá thời hạn này, Vietinbank chưa được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp giấy phép thành lập ngân hàng con, văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước không còn giá trị.

Trường hợp ngân hàng con tại Đức được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, VietinBank có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư ra nước ngoài và các quy định khác có liên quan của Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức.