08:16 14/02/2012

VietinBank được phát hành trái phiếu quốc tế

Hà Anh

Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Vietinbank được phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế theo nguyên tắc tự vay tự trả

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG-HSX) công bố thông tin phát hành trái phiếu Quốc tế.

Ngày 13/2/2012, VietinBank đã nhận được văn bản số 733/VPCP-KTTH đề ngày 9/2/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam được phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế.

Trái phiếu phát hành theo nguyên tắc tự vay tự trả. VietinBank chịu trách nhiệm đối với việc huy động, sử dụng và hoàn trả vốn vay từ nguồn phát hành trái phiếu.

Văn bản cũng nêu rõ, giao ngân hàng Nhà nước chỉ đạo VietinBank căn cứ thực tế diễn biến lãi suất thị trường, chi phí vốn và lãi suất lựa chọn thời điểm, lãi suất phát hành thích hợp đảm bảo kinh doanh hiệu quả, đáp ứng tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Được biết, ông Lê Đức Thọ - Phó tổng giám đốc VietinBank, cho biết ngân hàng dự kiến phát hành 500 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế. Trái phiếu này dự kiến có kỳ hạn 5 năm và 10 năm.

Ông này cũng cho biết, cùng với sự tư vấn của 2 ngân hàng là HSBC và Barclays, VietinBank đang hoàn chỉnh kế hoạch và thủ tục cho đợt phát hành.