20:36 22/10/2012

Vietinbank: Giảm chi phí cho nhân viên, lợi nhuận tăng vọt

Thùy Duyên

Quý 3/2012, lợi nhuận sau thuế của Vietinbank tăng tới 73% so với cùng kỳ năm 2011

Lợi nhuận sau thuế của Vietinbank trong quý 3/2012 tăng tới 73% so với cùng kỳ năm 2011.<br>
Lợi nhuận sau thuế của Vietinbank trong quý 3/2012 tăng tới 73% so với cùng kỳ năm 2011.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank, mã CTG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2012 với sự tăng vọt của lợi nhuận trong khi chi phí cho nhân viên giảm mạnh.

Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ của Vietinbank cho biết lợi nhuận trước thuế trong quý vừa qua đạt tới 3.177,28 tỷ đồng, tăng tới 70,35% so với cùng kỳ năm 2011. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm theo đó đạt được 5.959,22 tỷ đồng, tăng 7,55% so với cùng kỳ 2011.

Lợi nhuận sau thuế quý 3/2012 là 2.414,11 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 4.556,03 tỷ đồng, tăng 10,36% so với cùng kỳ năm 2011.

Theo giải thích của Vietinbank, lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2012 tăng tới 73% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do chỉ tiêu chi phí hoạt động trong quý giảm so với cùng kỳ năm trước và đồng thời một số chỉ tiêu về thu nhập thuần từ dịch vụ, thu nhập góp vốn mua cổ phần tăng.

Riêng về chi phí hoạt động, quý 3/2012 Vietinbank giảm mạnh phần chi phí cho nhân viên, chỉ còn 2.956,56 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2011 lên tới 5.445,46 tỷ đồng.