10:40 11/06/2008

VietinBank khai trương Sở giao dịch III

Nguyễn Hoài

VietinBank ra mắt Sở giao dịch III, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại

Ngày 10/6/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức ra mắt Sở giao dịch III, chuyên hoạt động trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại.

Sở giao dịch III có chức năng trực tiếp xử lý tập trung toàn bộ các dịch vụ thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của toàn hệ thống; khai thác các nguồn vốn ngắn, trung và dài hạn từ các định chế tài chính để hỗ trợ cho hoạt động tài trợ thương mại; cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại và cung cấp dịch vụ Insourcing cho các ngân hàng khác.

Theo bà Phan Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở giao dịch III, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại là một trong những thế mạnh lâu nay của VietinBank. Hệ thống VietinBank hiện có tới 140 chi nhánh khắp nước và quan hệ đại lý với gần 800 ngân hàng trên toàn cầu.