09:07 14/12/2015

VietinBank khởi động dự án theo chuẩn Basel II

P.V

VietinBank là 1 trong 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn thí điểm triển khai Hiệp ước Basel II (Basel II)

Đại diện VietinBank và PwC Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.
Đại diện VietinBank và PwC Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.
VietinBank là 1 trong 10 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lựa chọn thí điểm triển khai Hiệp ước Basel II (Basel II).

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 9/12, VietinBank tổ chức lễ ký kết và khởi động dự án tính toán tài sản có rủi ro theo yêu cầu Basel II (RWA), một trong những trọng tâm của mục tiêu thực hiện thành công Basel II tại VietinBank.

VietinBank là một trong những ngân hàng đầu tiên chủ động thực hiện dự án phân tích Gap và xây dựng lộ trình triển khai, ứng dụng Basel II.

Theo lộ trình, trong năm 2016, VietinBank sẽ triển khai theo phương pháp tiêu chuẩn. Đến đầu năm 2018, về cơ bản các chuẩn mực Basel II sẽ được áp dụng tương đối đầy đủ trong hoạt động của VieitnBank.

Dự án RWA là một trong những nội dung trọng tâm của việc tuân thủ trụ cột 1 của Basel II tại VietinBank. Dự án RWA dự kiến sẽ kéo dài 14 tháng, bao gồm 3 hợp phần chính gồm: Yêu cầu nghiệp vụ; phân tích chất lượng dữ liệu; xây dựng giải pháp tính toán vốn có chịu rủi ro theo phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp nâng cao.

Dự án có khối lượng công việc đồ sộ và chi tiết để đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Basel II về tính toán tài sản có rủi ro.

Thực hiện thành công Basel II không dừng lại ở việc tính toán con số an toàn mà còn là cơ cấu tài sản có rủi ro sẽ điều chỉnh tác động đến chiến lược kinh doanh cơ cấu tổ chức, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.

Bởi vậy, quá trình triển khai Basel II là quá trình liên tục hoàn thiện các thể chế, quy trình theo sự phát triển quy mô, thị trường, mạng lưới của ngân hàng.

Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng được thí điểm triển khai như VietinBank.

Ngân hàng Nhà nước sẽ có các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng, tạo lập các cơ sở pháp lý đầy đủ cho các ngân hàng thực hiện.

Ngân hàng Nhà nước đã và đang tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Basel II trong từng giai đoạn, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các ngân hàng. Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đang không ngừng nâng cao năng lực thanh tra giám sát, đáp ứng phù hợp khi các ngân hàng triển khai Basel II thành công, có quy trình hiện đại, đầy đủ.

Đối với dự án RWA, VietinBank đã tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá các công ty tư vấn có năng lực để phục vụ dự án tính toán và quản lý tài sản có rủi ro theo tiêu chuẩn Basel II.

Trải qua quá trình đánh giá khách quan và toàn diện, các đối tác tư vấn hàng đầu trên tổng thể các yếu tố kỹ thuật và tài chính, Công ty PwC Việt Nam là đơn vị đã được chọn lựa do có phạm vi tư vấn, nhân sự, thời gian và kinh nghiệm triển khai dự án đáp ứng các yêu cầu và kỳ vọng của VietinBank.