14:14 03/05/2008

VietinBank khuyến mại thẻ E-Partner

Lý Hà

Từ ngày 28/4 đến 25/7/2008, Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai chương trình khuyến mại với thẻ E-Partner

Từ ngày 28/4 đến 25/7/2008, Ngân hàng Công thương (VietinBank) triển khai chương trình khuyến mại với thẻ E-Partner.

Ngân hàng này sẽ thực hiện giảm phí phát hành thẻ từ 20% - 100 % cho các khách hàng cá nhân, tập thể đăng ký phát hành mới, gia hạn, chuyển đổi… với hình thức thu phí 1 lần cho các loại thẻ chính, phụ: Thẻ E - Partner S - Card, C - Card, G – Card, Pink Card.

VietinBank cũng sẽ tặng phiếu dự thưởng cho các đối tượng khách hàng phát hành, gia hạn, chuyển đổi thẻ hình thức thu phí 1 lần; khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế (các loại); cho mỗi 200.000 VND chủ thẻ E-Partner thực hiện thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua thiết bị EDC; mỗi 500.000 VND phát sinh nợ (chỉ tính trên phát sinh nợ, không tính trên số dư cuối kỳ) trong sao kê trong thời gian chương trình khuyến mãi.

Giải thưởng lớn nhất của chương trình này là 100 triệu đồng trong tài khoản thẻ E-Partner G-Card, cùng nhiều giải thưởng khác với tổng giá trị khoảng 290 triệu đồng.

Các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ E - Partner, thẻ ATM (cũ) do VietinBank mở và khai thác sẽ được hưởng 5% trên tổng doanh số với các giao dịch thanh toán thành công trên thiết bị EDC.

Hiện VietinBank đã có tổng số lượng thẻ E-Partner phát hành là 1,8 triệu thẻ (chiếm gần 20 % thị phần thẻ Việt Nam), có mạng lưới gần 1.000 máy ATM riêng, 2.000 ATM của mạng Banknetvn và hơn 1.500 đơn vị chấp nhận thẻ trên cả nước.