12:02 03/12/2008

Vietinbank ký hợp đồng thanh toán song phương với VDB

Nguyễn Hoài

Ngày 2/12/2008, tại Hà Nội, Vietinbank và VDB đã tiến hành lễ ký hợp đồng thanh toán song phương

Ngày 2/12/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã tiến hành lễ ký hợp đồng thanh toán song phương.

Đại diện VDB cho biết, hàng năm, ngân hàng này giải ngân một lượng vốn rất lớn từ nguồn vốn Chính phủ. Trong đó, năm 2007, VDB giải ngân vượt chỉ tiêu 33 nghìn tỷ đồng.

Thông qua hợp đồng này, Vietinbank sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính trong hoạt động thanh toán của VDB; hai bên cùng xúc tiến hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết, hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh mỗi bên.

Năm ngoái, hai ngân hàng này đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược và các hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại.