12:17 05/10/2018

VietinBank là "ngân hàng an toàn nhất năm 2018"

Nhật Minh

Đây là lần thứ 5 liên tiếp VietinBank vinh dự có tên trong danh sách này kể từ năm 2014

Là đại diện Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, VietinBank đã chứng minh cho sự ổn định, uy tín, tiềm lực tài chính cũng như vị thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Là đại diện Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, VietinBank đã chứng minh cho sự ổn định, uy tín, tiềm lực tài chính cũng như vị thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Global Finance vừa phát đi Công bố Bảng Xếp hạng Ngân hàng an toàn nhất xếp theo quốc gia năm 2018 (The Safest Banks By Country 2018). Đây là lần thứ 5 liên tiếp VietinBank vinh dự có tên trong danh sách này kể từ năm 2014.

Global Finance đã vinh danh ngân hàng an toàn nhất tại 106 quốc gia trên toàn thế giới năm 2018, thông qua việc đánh giá các xếp hạng ngoại tệ dài hạn từ các tổ chức Moody's, Standard & Poor's, Fitch cùng tổng tài sản của 1.000 ngân hàng lớn nhất toàn cầu.

Bảng Xếp hạng Ngân hàng an toàn nhất đã chứng minh được chính sách quản lý rủi ro hiệu quả của các tổ chức tài chính trong việc hỗ trợ khách hàng và cổ đông chống lại các rủi ro phát sinh.

Trước đó, Moody's đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức B1 lên Ba3, với triển vọng từ "ổn định" lên "tích cực". Đồng thời, Moody's công bố nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và xếp hạng nhà phát hành bằng nội tệ, ngoại tệ của VietinBank lên Ba3 với triển vọng "tích cực"; nâng xếp hạng rủi ro đối tác dài hạn (CRR-counterparty risk ratings) và đánh giá rủi ro đối tác (CRAs-counterparty risk assessment) của VietinBank.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cũng nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam lên "BB" từ "BB-" với triển vọng "ổn định". Ngoài ra Fitch cũng công bố nâng xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) và xếp hạng khả năng được hỗ trợ của VietinBank lên "BB-" từ "B " với triển vọng "ổn định".

Là đại diện Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng, VietinBank đã chứng minh cho sự ổn định, uy tín, tiềm lực tài chính cũng như vị thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.