23:10 28/02/2013

Vietinbank miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Vietinbank miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc ngân hàng đối với ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 1/3

Một số thành viên trong Ban điều hành của Vietinbank.<br>
Một số thành viên trong Ban điều hành của Vietinbank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam -Vietinbank(mã CTG-HOSE) công bố thay đổi chức danh thành viên Ban điều hành.

Theo đó, Vietinbank quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc ngân hàng đối với ông Trần Kiên Cường kể từ ngày 1/3 để hoàn thiện thủ tục bầu giữ chức vụ phó Bí thư thường trực đảng ủy Vietinbank.

Hiện, Ban điều hành VietinBank có 10 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc; 8 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Văn Du, bà Bùi Như Ý, ông Phạm Anh Tuấn, ông Lê Đức Thọ, ông Võ Minh Tuấn, ông Nguyễn Hoàng Dũng, ông Phạm Huy Thông và ông Nguyễn Đức Thành. Ngoài ra, ông Nguyễn Hải Hưng giữ chức kế toán trưởng.