18:16 25/03/2010

Vietinbank một năm đặc biệt

Hoàng Vũ

Năm 2010, Vietinbank đặt chỉ tiêu tổng nguồn vốn tăng 30%; cho vay nền kinh tế tăng 30% và nợ xấu dưới 2%...

Từ một ngân hàng thương mại Nhà nước, Vietinbank chính thức chuyển sang mô hình cổ phần và thực hiện niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán.
Từ một ngân hàng thương mại Nhà nước, Vietinbank chính thức chuyển sang mô hình cổ phần và thực hiện niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán.
2009 là năm đặc biệt sau 20 năm hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Từ một ngân hàng thương mại Nhà nước, Vietinbank chính thức chuyển sang mô hình cổ phần và thực hiện niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Đó là bước chuyển mình và tạo đà cho quá trình phát triển mới.

Ngày 25/12/2008, đợt phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Vietinbank được tổ chức thành công. Đợt IPO này thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng đầu tư trong và ngoài nước. Sự chú ý có ở quy mô của một cuộc đấu giá lớn, được hâm nóng và chờ đợi trước đó. Trong đó có cả sự hoài nghi, khi Vietinbank “dám” tiến hành IPO trong bối cảnh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang lan rộng, kinh tế trong nước và thị trường chứng khoán nói riêng suy giảm.

Nhưng với Vietinbank, theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Huy Hùng, bối cảnh đó cũng chính là môi trường để kiểm chứng và khẳng định các giá trị; Vietinbank tự tin với những giá trị nội tại của mình. Kết quả là một IPO thành công, chính thức tạo tiền đề để một ngân hàng quốc doanh lớn chuyển đổi mô hình hoạt động, bước vào một quá trình phát triển mới bắt đầu từ năm 2009. Đây cũng là điển hình cho chiến lược cổ phần hóa các tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước mà Chính phủ đề ra, đặc biệt là nhóm các ngân hàng thương mại. Điển hình Vietinbank tập trung thể hiện sự quyết tâm, tự tin, nhanh chóng và thành công.

IPO thành công, ngày 16/7/2009, cổ phiếu của Vietinbank chính thức tham gia niêm yết và trở thành một blue-chip hấp dẫn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE). Kế hoạch niêm yết được thực hiện nhanh chóng, đáp ứng mong đợi và quyền lợi của các cổ đông. Và cũng trong năm 2009, kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư chiến lược nước ngoài cũng đã được xúc tiến để sớm hoàn thiện một cơ cấu cổ đông mới sau cổ phần hóa. Nhìn lại quá trình này, Vietinbank đã tạo ra những chuyển động nhanh chóng để cụ thể hóa quyết tâm chuyển đổi và minh bạch, tạo những điều kiện cần thiết để thực hiện chiến lược hoạt động mới.

Bốn chiến lược quan trọng đã được Vietinbank xác định: thứ nhất, tăng cường năng lực tài chính, phát triển mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và nâng cao hiệu quả kinh doanh; thứ hai, chuẩn hóa mô hình tổ chức, quản trị điều hành và minh bạch hóa tài chính; thứ ba, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện căn bản chất lượng nguồn nhân lực; thứ tư, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.

Thực hiện bốn chiến lược này, Vietinbank đang có thuận lợi từ sự năng động của mô hình mới, có tiềm lực tài chính mạnh và sự ủng hộ của cổ đông, và sự hỗ trợ của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong tương lai gần.

Ngay cuối năm 2009, Đại hội đồng cổ đông Vietinbank đã thông qua nghị quyết bước đầu cụ thể hóa những định hướng phát triển đó. Chủ trương tăng vốn điều lệ để tăng cường thế mạnh tài chính cho quy mô mới đã được xác định. Kế hoạch thành lập các công ty trực thuộc mới trong hoạt động bảo hiểm, quản lý quỹ và kinh doanh vàng bạc, đá quý cũng đã được thông qua. Đáng chú ý là những bước đi chiến lược này đều được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các cổ đông.

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietinbank cho biết, dự kiến những kế hoạch cụ thể trên sẽ từng bước hoàn thành trong năm 2010 để đáp ứng yêu cầu mở rộng kinh doanh, cũng như khẳng định tầm và thế của một tập đoàn tài chính hàng đầu của Việt Nam. “Trong quá trình phát triển đó chúng tôi luôn đặt ra yêu cầu hàng đầu là đảm bảo sự an toàn, hiệu quả trong hoạt động; phát huy tốt vai trò của mình trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước; phát triển gắn với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Những yêu cầu và giá trị đó cũng đã thể hiện rất rõ trong năm 2009”, ông Hùng nói.

Năm 2009, trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm trong nước, hoạt động ngân hàng khó khăn. Tuy nhiên, đây là năm khá ấn tượng của Vietinbank khi tổng tài sản đã tăng 24%, lợi nhuận sau khi trích dự phòng rủi ro tăng 25% và đạt 3.018 tỷ đồng, mạng lưới được mở rộng khi có thêm 6 chi nhánh và hơn 200 điểm giao dịch mới… Vietinbank cũng là đơn vị điển hình trong việc thực thi các chính sách tiền tệ của Chính phủ, đặc biệt là chính sách hỗ trợ lãi suất và các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội.

Năm 2010, yêu cầu mà Ban lãnh đạo Vietinbank đề ra là đảm bảo thực hiện tốt phương châm “An toàn - Hiệu quả - Hiện đại - Tăng trưởng bền vững” với các chỉ tiêu kế hoạch như: tổng tài sản đạt 300 nghìn tỷ đồng, tăng 25%; tổng nguồn vốn tăng 30%; cho vay nền kinh tế tăng 30% và nợ xấu dưới 2%...