01:30 30/07/2011

VietinBank mua USD, EUR cao hơn giá niêm yết

Hồ Hà

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa triển khai sản phẩm “Tiền gửi ưu đãi tỷ giá”

Tham gia sản phẩm này, khách hàng phải có số ngoại tệ bán tối thiểu là 1.000 đơn vị ngoại tệ.
Tham gia sản phẩm này, khách hàng phải có số ngoại tệ bán tối thiểu là 1.000 đơn vị ngoại tệ.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa triển khai sản phẩm “Tiền gửi ưu đãi tỷ giá”.

Sản phẩm này dành cho khách hàng cá nhân người Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp ở Việt Nam, bán ngoại tệ và gửi tiết kiệm lại bằng VND tại VietinBank.

Theo đó, khi tham gia sản phẩm này, khách hàng được hưởng lợi khi bán USD, EUR cho VietinBank với tỷ giá ưu đãi so với tỷ giá niêm yết, nhưng không vượt giá trần theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài hưởng tỷ giá bán cao, sau khi bán USD, EUR ra VND, khách hàng gửi tiết kiệm số tiền quy đổi này còn được hưởng lãi suất tiết kiệm bằng VND hấp dẫn và tham gia các chương trình khuyến mại hiện hành của VietinBank.

Theo VietinBank, đây là sản phẩm mới phù hợp với chính sách của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạn chế giữ ngoại tệ trong dân và tổ chức, doanh nghiệp - khuyến khích bán cho ngân hàng.

Để được tham gia, khách hàng phải có số ngoại tệ bán tối thiểu là 1.000 đơn vị ngoại tệ; số tiền gửi lại không thấp hơn số ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá ưu đãi.

Trước VietinBank, một số ngân hàng thương mại khác cũng đã triển khai sản phẩm tương tự như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn… nhưng chỉ áp dụng với ngoại tệ là USD.