09:55 29/04/2009

Vietinbank phát hành chứng chỉ tiền gửi VND lãi suất lên tới 9%

Khánh Hòa

Ngân hàng Công thương Việt Nam phát hành chứng chỉ tiền gửi ghi danh bằng VND với lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm

Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) thông báo phát hành giấy tờ có giá đợt 1/20009 với hình thức chứng chỉ tiền gửi ghi danh bằng VND với lãi suất cao nhất lên tới 9%/năm.

Chính sách lãi suất được Vietinbank áp dụng cho chứng chỉ tiền gửi này theo hướng kỳ hạn càng dài thì mức lãi suất càng cao.

Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng có mức lãi suất là 7,9%/năm; 9 tháng là 8,1%/năm; 12 tháng là 8,3%/năm; 24 tháng là 8,6%/năm và 36 tháng lên đến 9%/năm.

Ngoài những mức lãi suất cao, VietinBank còn có chính sách khuyến mại đối với các khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi với giá trị lớn. Khách hàng cá nhân mua chứng chỉ này với số tiền từ 200 triệu đồng trở lên, khách hàng doanh nghiệp từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ được tặng 0,1% trên số tiền mua chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn 24 tháng và 0,125% với kỳ hạn 36 tháng.

Mức mệnh giá thấp nhất của chứng chỉ tiền gửi này dành cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức là 1.000.0000 đồng, không hạn chế số lượng mua. Đối với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, tiền lãi sẽ được trả cùng với tiền gốc khi đến kỳ hạn; đối với kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng sẽ trả lãi theo định kỳ hàng năm.

Chứng chỉ tiền gửi này của VietinBank có thể chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế và khi có nhu cầu về vốn, khách hàng có thể sử dụng để cầm cố thế chấp vay vốn.