17:39 23/03/2012

VietinBank phát hành thêm gần 600 triệu cổ phiếu

Hà Anh

CTG phát hành 598.799.759 cổ phiếu, nhằm chia cổ tức 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 9,6%

Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu CTG trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam  - VietinBank (mã CTG-HSX) thông báo phát hành thêm cổ phiếu qua chia cổ tức và thưởng cổ phiếu.

VietinBank chia cổ tức 2011 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 9,6%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 4/4/2012.

Tổng lượng cổ phiếu phát hành thêm là 598.799.759 cổ phiếu. Trong đó có 404.594.432 cổ phiếu được dùng để chia cổ tức năm 2011 và 194.205.327 cổ phiếu được dùng để thưởng từ nguồn thặng dư.

Dự kiến sau đợt phát hành, VietinBank sẽ có 2,6 tỷ cổ phiếu lưu hành trên thị trường.

Được biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vừa chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ năm 2012 từ hơn 20.229 tỷ đồng lên hơn 26.217 tỷ đồng.