11:45 06/08/2014

VietinBank phục vụ dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới”

P.V

Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” được triển khai căn cứ vào đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng mức đầu tư của dự án là 4.431 tỷ đồng tương đương 210 triệu USD.
Tổng mức đầu tư của dự án là 4.431 tỷ đồng tương đương 210 triệu USD.
Ngày 5/8, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có quyết định chỉ định VietinBank làm ngân hàng phục vụ cho dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ theo Hiệp định tài trợ số Cr. 5352 - VN ký ngày 24/4/2014 giữa đại diện nước CHXHCN Việt Nam và đại diện WB.

Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” được triển khai căn cứ vào đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ cho một số tỉnh miền núi phía bắc và miền trung Việt Nam.

Mục tiêu của dự án để nâng cao giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp và bền vững thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở cải thiện hệ thống tưới tiêu và thể chế, chính sách quản lý thủy lợi, theo định hướng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phạm vi dự án gồm 7 tỉnh là Hà Giang, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam. Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) làm chủ dự án, có thời gian thực hiện từ năm 2014 - 2020.

Tổng mức đầu tư của dự án là 4.431 tỷ đồng tương đương 210 triệu USD, trong đó: Vốn vay ưu đãi từ nguồn IDA (nguồn trợ cấp ưu đãi lớn nhất trên thế giới, không lấy lãi) của WB là 3.798 tỷ đồng, tương đương 180 triệu USD; vốn đối ứng Việt Nam là 633 tỷ đồng, tương đương 30 triệu USD.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Tổng giám đốc VietinBank có trách nhiệm thực hiện những quy định nêu trong Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn thực hiện của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và quy định của nhà tài trợ để phục vụ tốt cho việc thực hiện khoản tài trợ nêu trên.
                        
(Nguồn: Vietinbank)