10:24 01/10/2008

Vietinbank thành lập trường nhân lực ngân hàng

Nguyễn Hoài

Vietinbank công bố quyết định thành lập trường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Ngày 30/9/2008, tại Hà Nội, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) công bố quyết định thành lập trường đào tạo và phát triển nguồn  nhân lực.

Trường có chức năng đào tạo cơ bản, đào tạo chuyên sâu, kỹ năng thực hành, tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ và được phép liên kết với các trường đại học quốc tế đào tạo kiến thức tài chính ngân hàng trình độ đại học và trên đại học.

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank cho biết, năm 2008, ngân hàng đã và sẽ hoàn thành không ít nội dung quan trọng như: đăng ký thương hiệu Vietinbank với hơn 40 quốc gia có giao dịch, thành lập trung tâm xử lý tài trợ thương mại, xây dựng trung tâm dự phòng dữ liệu và tiến  hành IPO trong quý 4/2008.