17:00 06/05/2016

VietinBank triển khai chính sách lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp

P.V

Ngày 4/5 vừa qua, VietinBank ban hành nhiều chính sách lãi suất linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng

 VietinBank đẩy mạnh tăng trưởng nguồn tiền gửi thanh toán, phát triển 
nguồn vốn chi phi thấp, huy động vốn qua kênh ngân hàng điện tử để tiết 
giảm chi phí hoạt động.
VietinBank đẩy mạnh tăng trưởng nguồn tiền gửi thanh toán, phát triển nguồn vốn chi phi thấp, huy động vốn qua kênh ngân hàng điện tử để tiết giảm chi phí hoạt động.
Với chủ trương thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ngày 4/5 vừa qua, VietinBank ban hành nhiều chính sách lãi suất linh hoạt cho từng đối tượng khách hàng.

Vào ngày 29/4, Chính phủ đã tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp với chủ đề “Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước”. Tại Hội nghị này, một trong những vấn đề được Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp quan tâm đối với ngành ngân hàng là khả năng tiếp cận nguồn vốn, lãi suất cho vay và tỷ giá.

Cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, VietinBank đã ban hành chính sách lãi suất với chủ trương: Chỉ đạo thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Đại diện ban lãnh đạo VietinBank cho biết, VietinBank chủ trương đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính của khách hàng, thể hiện vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực tại Việt Nam, là đối tác đồng hành tin cậy của doanh nghiệp.

Theo đó, VietinBank chỉ đạo các chi nhánh trong toàn hệ thống triển khai mạnh mẽ, tích cực các chương trình tín dụng của VietinBank để nâng cao khả năng cạnh tranh, mở rộng thị phần cũng như cơ sở khách hàng; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng của VietinBank hiệu quả nhất.

Đặc biệt, VietinBank ban hành phụ lục lãi suất và yêu cầu toàn hệ thống triển khai nhanh chóng các chương trình tín dụng có các mức lãi suất cho vay ưu đãi, thấp hơn so với mặt bằng chung.

Đại diện VietinBank khẳng định, chính sách này là điều kiện quan trọng để các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có thể vay vốn VietinBank với chi phí hợp lý nhất.

VietinBank đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp nội lực bao gồm: Tăng cường huy động vốn, quản lý chặt chẽ chất lượng tăng trưởng, tiết giảm chi phí hoạt động, hạ thấp chi phí đầu vào, tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, ban lãnh đạo VietinBank chỉ đạo trong toàn hệ thống giữ vững và mở rộng thị phần huy động vốn trên địa bàn. Theo đó, toàn hệ thống vào cuộc, khai thác triệt để mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt tập trung tăng trưởng tiền gửi Khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Bên cạnh đó, VietinBank đẩy mạnh tăng trưởng nguồn tiền gửi thanh toán, phát triển nguồn vốn chi phi thấp, huy động vốn qua kênh ngân hàng điện tử để tiết giảm chi phí hoạt động. Song song với hoạt động này, VietinBank tăng cường tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí toàn diện…

Trong chủ trương của mình, ban lãnh đạo VietinBank quán triệt toàn hệ thống kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đảm bảo chi phí thực sự thiết thực phục vụ hoạt động kinh doanh ở mức tối ưu; cắt giảm các khoản chi phí không thực sự cần thiết, tiết kiệm chi phí so với kế hoạch ngân sách, tạo điều kiện hạ thấp lãi suất cho vay đối với khách hàng.