18:08 08/07/2009

VietinbankSc đăng ký niêm yết gần 79 triệu cổ phiếu trên HNX

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của VietinbankSc

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương (VietinbankSc).

Theo đó, VietinbankSC đăng ký niêm yết 78.993.400 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết là 789.934.000.000 đồng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Được biết, VietinbankSC có vốn điều lệ 789.934.000.000đồng, trụ sở chính đặt tại 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cơ cấu sở hữu gồm: cổ đông nhà nước nắm giữ 75,6%, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 24,4%.

Công ty kinh doanh trong lĩnh vực như: môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn đầu tư chứng khoán; lưu ký chứng khoán.