16:07 02/08/2017

Vietnam Airlines báo lãi sau thuế 823 tỷ đồng

Hà Anh

Vietnam Airlines (mã HVN-UpCom) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017

Lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines chỉ đạt 77 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước, Vietnam Airlines báo lãi hơn 491 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines chỉ đạt 77 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước, Vietnam Airlines báo lãi hơn 491 tỷ đồng.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã HVN-UpCom) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines đạt 19.308 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên giá vốn hàng bán trong kỳ của Vietnam Airlines lại tăng gần 2.600 tỷ, do vậy lợi nhuận gộp về hoạt động kinh doanh đạt 2.218 tỷ đồng, giảm 220 tỷ so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý 2, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines chỉ đạt 77 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước hãng hàng không này báo lãi hơn 491 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ ở mức 23 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 40.142 tỷ đồng, tăng 5.396 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 823 tỷ, giảm mạnh so với 1.807 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt mức 766 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, Vietnam Airlines đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 87.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.338 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, HVN mới hoàn thành được 46% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/6/2017, tiền và các khoản tương đương tiền của Vietnam Airlines tăng mạnh từ 2.765 tỷ hồi đầu năm, lên 5.261 tỷ đồng; tổng tài sản giảm từ 96.480 tỷ đồng, xuống 94.035 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng gần 250 tỷ lên 2.050 tỷ đồng.

Được biết, ngày 2/10/2017, Vietnam Airlines sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 600 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối để chốt danh sách cổ đông là ngày 1/9/2017.