11:20 17/10/2016

Vietnam Airlines chính thức khoác áo cổ phần

Hoàng Bảo

Vietnam Airlines được chỉ đạo cần hoàn tất các thủ tục để mã chứng khoán sớm lên sàn

Năm 2016, Vietnam Airlines đặt kế hoạch đạt hơn 20,07 triệu hành khách vận chuyển, doanh thu hợp nhất đạt 77,8 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 2.321 tỷ đồng.<br>
Năm 2016, Vietnam Airlines đặt kế hoạch đạt hơn 20,07 triệu hành khách vận chuyển, doanh thu hợp nhất đạt 77,8 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 2.321 tỷ đồng.<br>
Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa tổ chức bàn giao từ mô hình công ty TNHH một thành viên sang mô hình công ty cổ phần.

Với việc bàn giao trên, Vietnam Airlines đã chính thức hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần.

Việc chuyển đổi trên được thực hiện theo quyết định số 3207/QĐ-BGTVT ngày 13/10 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc quyết toán chi phí cổ phần hóa, xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần của Vietnam Airlines.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, đây có thể coi là một bước ngoặt của Vietnam Airlines. 

"Vietnam Airlines vừa cổ phần hoá thành công, nhưng đã kêu gọi được các cổ đông chiến lược, đặc biệt là ANA - một trong những tập đoàn lớn trong ngành hàng không Nhật Bản cũng như trên thế giới", ông Nhật nói.

Tại lễ bàn giao trên, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo Vietnam Airlines cần hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu và tiếp đó là hoàn tất các thủ tục tại sở giao dịch, để mã chứng khoán Vietnam Airlines sớm lên sàn.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Vietnam Airlines hồi tháng 5/2016, các cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội đã nhất trí bầu bổ sung ông Dương Trí Thành vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, ông Dương Trí Thành thôi giữ chức Phó tổng giám đốc để giữ cương vị Tổng giám đốc, kiêm thành viên Hội đồng Quản trị.

Trong khi đó, ông Phạm Ngọc Minh, thành viên Hội đồng Quản trị thôi giữ chức Tổng giám đốc để giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay vị trí cho ông Phạm Viết Thanh do thay đổi công tác theo phân công của Bộ Chính trị, sang giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Năm 2015, Vietnam Airlines đã vận chuyển hành khách đạt khoảng 17,4 triệu lượt khách và hàng hóa đạt 221.600 tấn. Tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 69.000 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt hơn 56.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.048,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị đầu tư năm 2015 của Vietnam Airlines đạt hơn 21.600 tỷ đồng, đạt 98% kế hoạch trong đó hơn 21.100 tỷ dùng để đầu tư máy bay.

Năm 2016, Vietnam Airlines đặt kế hoạch đạt hơn 20,07 triệu hành khách vận chuyển, tăng 15,4% năm trước; doanh thu hợp nhất đạt 77,8 ngàn tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đạt 62,9 ngàn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn tổng công ty đạt 2.321 tỷ đồng, tăng 121,3%, trong đó công ty mẹ đạt gần 1.600 tỷ đồng.