22:37 18/06/2008

Vietnam Airlines được bán tối đa 20% cổ phần cho nước ngoài

Vietnam Airlines sẽ bán 10%-20% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài, phần vốn Nhà nước nắm giữ là 70%-80% cổ phần

Vietnam Airlines sẽ bán 10%-20% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài, phần vốn Nhà nước nắm giữ là 70%-80% cổ phần.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, tiến trình cổ phần hóa tổng công ty này sẽ được thực hiện theo hình thức giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Hiện nay, Vietnam Airlines đang triển khai các bước cổ phần hóa, gồm lựa chọn tổ chức tư vấn lập phương án cổ phần hóa, kiểm kê phân loại tài sản, kiểm toán báo cáo tài chính, phân loại lao động, tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất đai.

Vietnam Airlines cũng đang chuẩn bị trình Thủ tướng phương án lựa chọn tổ chức tư vấn tài chính.

Trong các năm gần đây, Vietnam Airlines luôn đạt tăng trưởng cao về lượng hành khách và doanh thu. Năm 2007, hãng vận chuyển trên 8 triệu lượt hành khách, tăng 18% so với năm 2006. Tổng doanh thu của hãng đạt hơn 20.300 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2006, trong đó lợi nhuận trước thuế đạt 370 tỷ đồng.

Năm nay, Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu vận chuyển trên 9 triệu lượt hành khách, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng trên 14% so với năm 2007, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao trên thị trường hàng không nội địa và quốc tế.