09:12 05/08/2015

Vietnam Airlines được ủng hộ thuê mua thêm 4 “giấc mơ bay”

Anh Minh

Kế hoạch thuê mua thêm 4 máy bay Boeing B787-9 của Vietnam Airlines đã đạt được bước tiến mới quan trọng

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thực hiện giám sát tình hình đầu tư và tài chính của Vietnam Airlines, đảm bảo quản lý rủi ro theo quy định của Chính phủ.
Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thực hiện giám sát tình hình đầu tư và tài chính của Vietnam Airlines, đảm bảo quản lý rủi ro theo quy định của Chính phủ.
Bộ Giao thông Vận tải vừa tổ chức cuộc họp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh bộ hợp đồng thuê mua 4 máy bay Boeing B787-9 của Vietnam Airlines, qua đó cụ thể hóa thêm một bước kế hoạch đầu tư tham vọng này.

Theo báo cáo của Vietnam Airlines, từ năm 2008, Tổng công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển đội bay đến năm 2020 và đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở để tiếp tục đầu tư đội tàu bay đến năm 2020.

Mới đây, Tổng công ty đã tiếp nhận và khai thác hai dòng máy bay thân rộng thế hệ mới B787 và A350 đồng thời với việc áp dụng chương trình nâng cấp dịch vụ 4 sao nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Trong bối cảnh đã và đang tiếp tục cổ phần hóa, Vietnam Airlines đang tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp cổ phần hóa công ty mẹ và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược; phấn đấu đạt các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch; cấu trúc lại vốn, tài sản và vay nợ.

Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục ưu tiên huy động nguồn vốn để tiếp tục đầu tư theo hướng giảm dần hỗ trợ của Chính phủ, bắt đầu thực hiện huy động vay vốn thương mại trong nước để giảm dần quy mô vay vốn có bảo lãnh Chính phủ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng được cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông Vận tải trích lời cho hay, ông "hoan nghênh Vietnam Airlines đã chủ động trong việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo lãnh bộ hợp đồng thuê mua 4 tàu bay Boeing B787-9".

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng đề nghị các cục, vụ của Bộ có trao đổi thêm với Vietnam Airlines để tính toán, cập nhật lại số liệu cho phù hợp.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng giao Vụ Quản lý doanh nghiệp thống nhất lại với Vietnam Airlines để Tổng công ty có văn bản chính thức trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển 5 năm của Tổng công ty.

Bộ trưởng cũng chỉ đạo Vietnam Airlines khẩn trương đàm phán với các nhà đầu tư để lựa chọn cổ đông chiến lược theo hướng "cố gắng làm sao đưa vốn nhà nước xuống còn 65%" và "cần đẩy mạnh thoái vốn và tập trung cho sản xuất của kinh doanh”.

Theo Văn bản số 1190/TTg-KTTH về việc bảo lãnh bộ hợp đồng thuê mua 4 tàu bay Boeing B787-9, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2020, theo hướng giãn tiến độ đầu tư, để đảm bảo cân đối dòng tiền và khả năng trả nợ giai đoạn 2015 - 2020 của Vietnam Airlines.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu tăng cường thực hiện giám sát tình hình đầu tư và tài chính của Vietnam Airlines, đảm bảo quản lý rủi ro theo quy định của Chính phủ.

Trên cơ sở phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, rà soát phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng huy động các nguồn vốn, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư, ưu tiên bố trí nguồn vốn trả nợ các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh; chỉ đạo Vietnam Airlines có các giải pháp để giảm tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng giao Vietnam Airlines đánh giá các chương trình ưu tiên đầu tư, kế hoạch huy động nguồn vốn để đầu tư theo hướng giảm dần hỗ trợ của Chính phủ sau khi cổ phần hóa, tăng cường huy động vốn qua các kênh khác trên thị trường vốn.

Về việc thuê mua 4 máy bay Boeing B787-9 của Vietnam Airlines, Thủ tướng phê duyệt nội dung hợp đồng bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký thư bảo lãnh, thư xác nhận các giao dịch thuê mua 4 chiếc máy bay Boeing B787-9 sẽ được giao trong năm 2015.