20:06 30/10/2013

Vietnam Airlines lại đấu giá 24 triệu cổ phiếu Techcombank

Hà Anh

Phiên đấu giá lần một 24 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines tại Techcombank ngày 26/9 đã bị hủy

Việc bán cổ phần tại Techcombank nằm trong lộ trình thoái vốn ngoài 
ngành đang được Vietnam Airlines và các tập đoàn, tổng công ty thực 
hiện.<strong><br></strong>
Việc bán cổ phần tại Techcombank nằm trong lộ trình thoái vốn ngoài ngành đang được Vietnam Airlines và các tập đoàn, tổng công ty thực hiện.<strong><br></strong>
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo cho các công ty chứng khoán về việc đăng ký làm đại lý cho đợt đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank).

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục bán đấu giá lần hai, với hơn 24 triệu cổ phần. Giá khởi điểm là 10.800 đồng mỗi cổ phần. Thời gian đấu giá là ngày 2/12, được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Việc bán cổ phần tại Techcombank nằm trong lộ trình thoái vốn ngoài ngành đang được Vietnam Airlines và các tập đoàn, tổng công ty thực hiện.

Trước đó, phiên đấu giá lần một 24 triệu cổ phiếu của Vietnam Airlines tại Techcombank ngày 26/9 đã bị hủy, do chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

Trong khi đó, Vietnam Airlines đã chào bán thành công 827.847 trái phiếu chuyển đổi Techcombank với giá đấu thành công bình quân là 132.700 đồng/trái phiếu và bằng giá khởi điểm.

Có 5 nhà đầu tư cá nhân trúng thầu với tổng cộng số trái phiếu bán được là 827.847 trái phiếu. Sau phiên đấu giá này, Vietnam Airlines đã thu được hơn 109,8 tỷ đồng.