21:34 20/08/2017

Vietnam Airlines sẽ chi hơn 736 tỷ trả cổ tức 2016

Hà Anh

Ngày 2/10 tới, HVN sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu

6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt 823 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt 823 tỷ, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã HVN-UpCom).

Theo đó, ngày 2/10 tới, HVN sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016 với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Với 1.227.533.778 cổ phiếu đang lưu hành, HVN sẽ phải chi hơn 736 tỷ đồng để thanh toán cổ tức.

Được biết, doanh thu hợp nhất của Vietnam Airlines trong quý 2/2017 đạt 19.308 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Vietnam Airlines đạt 77 tỷ đồng - cùng kỳ năm trước hãng hàng không này báo lãi hơn 491 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 23 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Vietnam Airlines đạt 40.142 tỷ đồng, tăng 5.396 tỷ so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 823 tỷ, giảm mạnh so với 1.807 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt mức 766 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2016.

Năm 2017, Vietnam Airlines đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 87.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.338 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, HVN mới hoàn thành được 46% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.