16:08 19/11/2012

Vietnam Holding Limited nắm giữ hơn 9% vốn tại TRA

Hà Anh

Vietnam Holding Limited đã mua 502.270 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 1.138.694 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn

Diễn biến giá cổ phiếu TRA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu TRA trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) thông báo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của công ty là Vietnam Holding Limited.

Theo đó, Vietnam Holding Limited đã mua 502.270 cổ phiếu TRA, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng từ 636.424 cổ phiếu lên 1.138.694 cổ phiếu, chiếm 9,23% vốn điều lệ. Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 16/11/2012.

Mới đây, TRA đã chi hơn 1,2 tỷ đồng để mua 12.571 cổ phiếu, chiếm 42,91% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dược vật tư Y tế Quảng Trị nhằm mở rộng hệ thống phân phối.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu quý 3/2012 của TRA đạt hơn 352 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 998,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 36,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 88,9 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 6.767 đồng/cổ phiếu.