09:38 08/11/2007

Vietnam Holding và VF2 mua 8% cổ phiếu của Imexpharm

Tú Uyên

VNH và VF2 sẽ mua thêm khoảng 8% cổ phần của Imexpharmvà trở thành đầu tư chiến lược của Imexpharm

Ngày 7/11/2007 tại TpHCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư với Quỹ đầu tư Vietnam Holding (VNH) và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Việt Nam (VF2).

Theo đó, VNH và VF2 sẽ mua thêm khoảng 8% cổ phần của Imexpharm (VNH nắm giữ thêm 6% và VF2 nắm giữ 2%) và trở thành đầu tư chiến lược của Imexpharm.

Việc bán cổ phần cho VNH và VF2 nằm trong kế hoạch phát hành thêm 2.421.200 cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 116,6 tỷ đồng của Imexpharm.

Imexpharm là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam được công nhận đạt chuẩn GMP. Tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận hàng năm của công ty đạt 20-30%. 10 tháng đầu năm 2007, Imexpharm đạt hơn 367 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế đạt 54 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch cả năm.