16:02 19/12/2012

VietnamPost về Bộ Thông tin và Truyền thông

Thủy Diệu

Số vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng của VietnamPost từ VNPT đã được bàn giao đủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông

Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.<br>
Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông.<br>
Quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VietnamPost) đã chính thức được bàn giao từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) về Bộ Thông tin và Truyền thông, sáng 19/12.

Cụ thể, kể từ ngày 1/1/2013, VietnamPost chính thức hoạt động độc lập với VNPT, với tên gọi mới là Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc chia tách VietnamPost khỏi VNPT đã được chuẩn bị từ hơn 10 năm nay. Cụ thể, từ tháng 9/2001, VNPT đã khởi động lộ trình chia tách bưu chính - viễn thông với việc thí điểm ở cấp huyện tại 10 tỉnh, thành phố.

Tháng 6/2007, VietnamPost được thành lập và có pháp nhân riêng, thực hiện tổ chức sản xuất và hạch toán độc lập với khối viễn thông từ ngày 1/1/2008.

Tại thời điểm chuyển giao, tổng số lao động của VietnamPost có hơn 42.000 người, trong đó có gần  24.000 lao động dài hạn. Số vốn điều lệ 8.122 tỷ đồng của VietnamPost từ VNPT đã được bàn giao đủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, cơ sở vật chất (ngoài máy móc) cũng được VNPT ưu tiên tới 80% (hệ thống bưu cục, ki ốt, đại lý, điểm bưu điện văn hóa xã, mặt bằng giao dịch...). Theo VNPT, hiện có trên 50 bưu điện và viễn thông địa phương thống nhất được phương án phân chia tài sản nhà đất, trong đó 43 đơn vị đã hoàn tất thủ tục...

Được biết, VietnamPost đặt mục tiêu tổng lợi nhuận cho năm 2013 là 45,5 tỷ đồng, tăng 7% so với dự kiến thực hiện năm nay, trong đó, lợi nhuận công ty mẹ phấn đấu đạt 32,5 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012 và các công ty con đạt 13 tỷ đồng, tăng 14%.