16:41 03/12/2008

Vietsovpetro thu 6 tỷ USD tiền bán dầu

Từ Nguyên

Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) vừa thông báo đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô năm 2008

Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ.
Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ.
Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) vừa thông báo đã hoàn thành kế hoạch khai thác dầu thô năm 2008.

Theo ông Trần Lê Đông, Tổng giám đốc Vietsovpetro, tính đến ngày 2/12, đơn vị này đã đạt kế hoạch khai thác dầu thô của năm 2008 là 7,1 triệu tấn dầu.

Về doanh thu bán dầu, tính đến 30/11/2008, Vietsovpetro đã thu về trên 6 tỷ USD, bằng 182,6% kế hoạch năm 2008; nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam trên 4 tỷ USD, bằng 203,6% kế hoạch; lợi nhuận phía Liên bang Nga đạt trên 918 triệu USD.

Trước đó, vào đầu tháng 7/2008, đơn vị này đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước năm 2008 theo kế hoạch do Hội đồng Xí nghiệp Liên doanh lần thứ 34 giao cho. Đến tháng 11/2008, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch khoan và cung cấp khí từ mỏ Bạch Hổ vào bờ của cả năm 2008.

Vietsovpetro cho biết, trong một tháng còn lại của năm 2008, đơn vị này sẽ cố gắng khai thác thêm khoảng 600 nghìn tấn dầu, đưa mức khai thác của cả năm 2008 đạt khoảng 7,7 triệu tấn dầu thô.

Đi vào hoạt động từ ngày 7/11/1981, Vietsovpetro là liên doanh thăm dò và khai thác dầu khí giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hiện hoạt động chủ yếu tại các mỏ dầu ở biển Đông như mỏ Bạch Hổ, mỏ Rồng. Trụ sở chính của Vietsovpetro đặt tại Vũng Tàu, Việt Nam. Hiện liên doanh này đóng góp khoảng 80% lượng dầu thô xuất khẩu hàng năm từ Việt Nam.