10:08 17/11/2007

Vietstock phát hành “Niên giám doanh nghiệp niêm yết 2007”

H.Kỳ

Công ty Cổ phiếu Tài Việt (Vietstock) vừa ra mắt cuốn sách “Niên giám doanh nghiệp niêm yết 2007”

Công ty Cổ phiếu Tài Việt (Vietstock), một tổ chức cung cấp thông tin tài chính - chứng khoán, vừa ra mắt cuốn sách “Niên giám doanh nghiệp niêm yết 2007”.

Đây là cuốn sách được Vietstock biên soạn và phát hành trên toàn quốc từ 15/11/2007 nhằm giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Sau hơn 7 năm hoạt động, số doanh nghiệp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã tăng từ 2 lên đến trên 125 doanh nghiệp. Với số lượng cổ phiếu niêm yết tăng lên khá nhanh trong vài năm gần đây, nhiều nhà đầu tư không thể theo dõi, tìm hiểu một cách đầy đủ, tổng quát về các doanh nghiệp này và điều kiện tra cứu cũng khá khó khăn, phụ thuộc nhiều vào mạng internet.

Sách dày 448 trang, giá bìa 99.000 đồng.