15:22 04/01/2008

Viettel bắt tay với ngành giáo dục

Tuấn Hùng

Viettel và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký thỏa thuận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

Với khả năng sẵn có của một doanh nghiệp viễn thông lớn, Viettel có khả năng cung cấp Internet băng rộng tới tất cả các trường học từ thành thị cho đến nông thôn hay vùng sâu, vùng xa.
Với khả năng sẵn có của một doanh nghiệp viễn thông lớn, Viettel có khả năng cung cấp Internet băng rộng tới tất cả các trường học từ thành thị cho đến nông thôn hay vùng sâu, vùng xa.
Viettel và Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký thỏa thuận đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục.

Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp viễn thông bắt tay hợp tác với một cơ quan hành chính sự nghiệp vì mục tiêu xã hội hóa Internet trong ngành giáo dục, cũng như thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Theo đó, Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ hợp tác toàn diện về khai thác hạ tầng và các dịch vụ bưu chính, viễn thông của Viettel để phục vụ nhu cầu của ngành giáo dục, đào tạo.

Như vậy, Viettel sẽ cung cấp dịch vụ viễn thông (Internet băng thông rộng, chuyển phát nhanh, điện thoại cố định, di động, hội thảo qua mạng,…) với giá ưu đãi, đặc biệt hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, vùng núi và hải đảo để kết nối Internet băng thông rộng tới tất các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Ngoài ra, Viettel và Bộ Giáo dục và Đào tạo còn hợp tác trong việc hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, như hỗ trợ sinh viên thực tập tại các cơ sở nghiên cứu, sản xuất của Viettel,; xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo: hỗ trợ xây dựng mạng giáo dục, server đáp ứng các dịch vụ chia sẻ dùng chung, dịch vụ e mail, đường truyền nghiệp vụ, hội thảo qua mạng,…

Với khả năng sẵn có của một doanh nghiệp viễn thông lớn khi vùng phủ tới 95% dân số với dung lượng lạng lới lớn, công nghệ Internet băng thông rộng như ADSL, EDGE, và sắp tới là 3G, Viettel cho biết có khả năng cung cấp Internet băng rộng tới tất cả các trường học từ thành thị cho đến nông thôn hay vùng sâu, vùng xa.