15:36 06/01/2015

Viettel đang làm ăn thế nào tại châu Phi?

Thanh Hà

Mozambique đã trở thành điểm đến đầu tiên của Viettel tại châu Phi, với mức đầu tư khoảng 500 triệu USD

<br>
<br>